Thái Nguyên – Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư

Sáng 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tại đây tỉnh sẽ trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư… với tổng số vốn lớn.

Với chủ đề “Thái Nguyên – Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”, Hội nghị có khoảng 800 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị Thái Nguyên sẽ công bố 65 dự án mời gọi đầu tư.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triênr kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó Thái Nguyên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị qua từng năm. Đến nay, đã có 18/19 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với tiến độ theo Nghị quyết đề ra, trong đó có 12/19 chỉ tiêu đạt vượt mang tính bứt phá.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2017 đạt 12,75% (cao nhất trong vùng và cao gấp gần hai lần mức bình quân chung cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Thu ngân sách năm 2017 đạt 12.643 tỷ đồng (vượt 40,3% so với kế hoạch; phấn đấu tỉnh Thái Nguyên có thể tự cân đối thu – chi ngân sách trước năm 2020. Môi trường đầu tư của tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 tuy đứng ở vị trí 15/63 tỉnh, thành nhưng tổng điểm các chỉ số thành phần tăng 2,63 điểm so với năm 2016; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 đạt 94,04%, là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước.

Toàn tỉnh hiện có trên 6.300 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là gần 80.000 tỷ đồng; 130 dự án FDI, với vốn đăng ký gần 7,3 tỷ USD; nhiều dự án lớn, có sức lan toả cao đã được khởi công thực hiện, bước đầu có kết quả khá khả thi, được cán bộ và nhân dân đồng thuận, phấn khởi, như: Dự án Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc; Dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Dự án An Lạc Viên…

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được ưu tiên đầu tư; Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn.

Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo hiện có 9%; Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới nhà ở cho 34/34 hộ nghèo có thành viên là đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên có khó khăn về nhà ở; hoàn thành mục tiêu xóa phòng học tạm, xoá 35 xóm, bản trắng chưa được đầu tư về điện lưới quốc gia.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện kéo dài.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và cụ thể hóa bằng các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết bám sát tình hình thực tiễn của địa phương. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức chính trị, từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định. Hoạt động của hệ thống dân vận và bộ máy chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Vì thế để giữ vững cương vị một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển nhất miền núi phía bắc Thái Nguyên không ngừng tăng trưởng, phát triển hạ tầng, đô thị hóa thu hút nhà đầu tư.

Trả lời

.
.
.
.