Tạo điều kiện thuận lợi để Phổ Yên phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2020

Cập nhật ngày: 02/08/2016 14:29 (GMT +7)

Sáng 2-8, tại T.X Phổ Yên, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên về xây dựng T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Theo bảng đánh giá chi tiết các tiêu chí đô thị loại III được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/5/2016 thì hiện T.X Phổ Yên đạt 48/63 tiêu chí (69,9/100 điểm). Với mục tiêu xây dựng T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2020, T.X Phổ Yên đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp theo từng nhóm tiêu chí cụ thể với 2 khâu đột phá: tiếp tục giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và hạ tầng thị xã. Thị xã đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết và có chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng T.X Phổ Yên thành đô thị loại III vào năm 2020; tỉnh để lại 100% tiền thu cấp quyền sử đất cho thị xã để xây dựng cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện cho thị xã thu hút vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư: BT, BOT, nguồn vốn ODA để xây dựng một số công trình trọng điểm có tính chất liên kết vùng phát triển kinh tế; xem xét, điều tiết 10% tiền thuế hàng năm trên địa bàn của Công ty Samsung và các nguồn thu khác do tỉnh quản lý để hỗ trợ T.X Phổ Yên xây dựng hạ tầng…

 

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều khẳng định: Phổ Yên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế – văn hóa xã hội, là địa phương phát triển kinh tế năng động nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh. Để đạt mục tiêu trở thành đô thị loại III, Phổ Yên cần tập trung: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sớm hoàn thành quy hoạch chung của thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III; huy động tích cực các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng…

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những quyết tâm chính trị của thị xã Phổ Yên trong việc xây dựng thị xã thành đô thị loại III vào năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng Phổ Yên thành đô thị loại III vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí đề nghị thời gian tới, Phổ Yên cần coi trọng cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, tuy nhiên không thu hút ồ ạt, bằng mọi giá trên cơ sở giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý diễn biến đầu tư và môi trường trên địa bàn song song với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thị ủy Phổ Yên cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đổi mới phong cách làm việc, cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Đảng. Coi trọng việc quản lý cán bộ, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm. Đối với vấn đề bổ nhiệm cán bộ cần đúng quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai.

 

Về các đề xuất, kiến nghị của thị xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo để sớm đưa Phổ Yên thành đô thị loại III vào 2020; chỉ đạo Phổ Yên sớm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đề án để trình cấp trên theo quy định. Về một số cơ chế, chính sách mà thị xã đề nghị hỗ trợ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh xem xét, dựa trên tình hình thực tiễn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển trên địa bàn.

Linh Lan

Trả lời

.
.
.
.