Sông Công – Phổ Yên đang ngày càng phát triển !

Sông Công – Phổ Yên phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, về tốc độ tăng trưởng vượt bậc về kinh tế công nghiệp …

Cùng nỗ lực nâng tầm đô thị Sông Công, Phổ Yên
Như thông tin đã đưa, ngày 15-5-2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Sông Công và T.X Phổ Yên . Đây là điều không chỉ hai địa phương nói trên mong mỏi mà cả tỉnh đều tập trung hướng đến với mục tiêu phát triển mạnh khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Nhữ Văn Tâm , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Thái Nguyên xung quanh vấn đề nâng tầm đô thị Sông Công, Phổ Yên thời gian qua và một số định hướng lớn trong những năm tới.

 

PV: Thưa đồng chí, để Sông Công trở thành thành phố, Phổ Yên trở thành thị xã thì không thể phủ nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành cũng như những nỗ lực tự thân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả hai địa phương. Đồng chí đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Đ/c Nhữ Văn Tâm: Từ năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Nghị quyết số 02-NQ/TU về “Xây dựng, phát triển huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015” và Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng, phát triển thị xã Sông Công trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015”. Thực hiện 2 Nghị quyết này, UBND tỉnh đã thành lập ngay các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với quyết tâm rất cao là phải hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, tổ chức thực hiện và hướng dẫn hai địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí cần thiết. Trong đó, có sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành liên quan cũng như của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra còn được tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để giúp Phổ Yên và Sông Công phát huy nguồn lực đầu tư nâng cấp đô thị.

P.V: Việc thành lập thị xã công nghiệp Phổ Yên và thành phố Sông Công có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh thưa đồng chí?

Đ/c Nhữ Văn Tâm: Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công là kết quả đáng phấn khởi, không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân 2 địa phương nói trên mà còn góp phần tạo đà phát triển kinh tế – xã hội cho cả tỉnh. Phổ Yên, Sông Công là cực phát triển kinh tế – xã hội phía Nam của tỉnh, nơi tiếp giáp với các địa phương đang phát triển mạnh, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Bởi vậy, khi các đô thị phía Nam phát triển mạnh sẽ không chỉ tạo điểm tựa mà còn là đòn bẩy cho cả tỉnh vươn lên, nhất là khu vực này đang thu hút đầu tư khá mạnh, trong đó có đầu tư nước ngoài với sự góp mặt của Tập đoàn Samsung. Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng cả hai địa phương đã hoàn thành tốt các tiêu chí đề ra.

P.V: Để nâng tầm đô thị, nguồn lực đầu tư vào hai địa phương này chắc chắn không phải nhỏ trong khi ngân sách của chúng ta còn khá hạn chế. Đồng chí đánh giá thế nào về khả năng huy động nguồn lực của Sông Công và Phổ Yên?

Đ/c Nhữ Văn Tâm: Quả thật, vốn đầu tư nâng cấp đô thị cho hai địa phương này là rất lớn, trong khi không được đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Bởi vậy, nguồn lực chủ yếu trông vào xã hội hóa. Ngân sách của Trung ương, của tỉnh và huyện chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình. Phải ghi nhận thời gian qua cả hai địa phương đều cố gắng với những nhóm giải pháp đồng bộ trong đó số 1 là giải pháp về huy động nguồn lực để đầu tư phát triển. Cả Sông Công và Phổ Yên đều tập trung ưu tiên các dự án đang hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất; khuyến khích đầu tư các lĩnh vực ưu tiên; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện chính sách cho vay có hiệu quả; tiếp tục thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các nguồn vốn xã hội. Giúp sức cùng hai địa phương, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các ngành vận dụng tối đa các cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho Sông Công, Phổ Yên kêu gọi đầu tư, nâng cấp đô thị.

P.V: Được công nhận trở thành thị xã và thành phố, nhưng Phổ Yên, Sông Công vẫn là thị xã, thành phố non trẻ còn nhiều việc phải làm. Ý kiến của đồng chí như thế nào về vấn đề này?

Đ/c Nhữ Văn Tâm: Mặc dù các tiêu chí đều đã đạt nhưng mới chỉ là bước đầu, chưa đạt ở mức cao. Do đó, lúc này cả hai địa phương cần phải quan tâm hơn nữa đến hoạt động thu hút đầu tư và tập trung nguồn lực cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo yêu cầu phát triển của thị xã và thành phố. Mục đích cuối cùng là làm sao cho xứng tầm đô thị công nghiệp, hiện đại trọng điểm phía Nam của tỉnh. Sau khi được nâng cấp đô thị, đòi hỏi các địa phương phải hoàn thành các thủ tục sắp xếp bộ máy hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ công quyền ở địa phương. Tư duy quản lý, lãnh đạo và điều hành công việc của cán bộ cũng phải được thay đổi theo hướng thích ứng với quy mô, vai trò của đô thị thị xã và thành phố, khác với cấp huyện trước kia. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, các thiết chế đô thị… phải được thực hiện tốt hơn trước.

P.V: Khi đô thị ở một vị trí mới cao hơn chắc chắn quyền lợi và nghĩa vụ của người dân sở tại sẽ thay đổi theo hướng nâng lên?

Đ/c Nhữ Văn Tâm: Người dân luôn mong mỏi được sống trong một đô thị văn minh, hiện đại. Do đó, việc Sông Công và Phổ Yên được nâng cấp đô thị không nằm ngoài nguyện vọng của nhân dân. Và mục tiêu chính mà chúng ta xây dựng thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công ngoài việc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội còn có nhiệm vụ cải thiện cuộc sống của nhân dân. Ở đô thị mới, người dân được hưởng lợi từ cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng dân sinh, chế độ dịch vụ… Đổi lại, trách nhiệm của người dân cũng phải cao hơn: Trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thị xã, thành phố sao cho tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai. Có ý thức xây dựng xã hội văn minh, chấp hành nghiêm các quy định cũng như những đòi hỏi cao của một đô thị mới…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trả lời

.
.
.
.