Phổ Yên chính thức lên đô thị Loại 3 vào ngày 26/12/2019

http://video.baothainguyen.vn/video/thoi-su-chinh-tri/pho-yen-trong-ngay-hoi-lon-10639-1.html

Trả lời

.
.
.
.